SERVICE

SERVICE

Panasonic verktøy, batterier og ladere tilfredsstiller høye kvalitetskrav. Standard garantitid er ett år fra kjøpsdato, men vi kan tilby lengre garantitid mot å registrere verktøyet. Ved registrering oppnås en garantitid på 3 år for selve maskinen og 2 år for batterier og ladere. Verktøyet må registreres innen 30 dager etter kjøp. Spesielle beti...

Panasonic verktøy, batterier og ladere tilfredsstiller høye kvalitetskrav. Standard garantitid er ett år fra kjøpsdato, men vi kan tilby lengre garantitid mot å registrere verktøyet. Ved registrering oppnås en garantitid på 3 år for selve maskinen og 2 år for batterier og ladere. Verktøyet må registreres innen 30 dager etter kjøp. Spesielle betingelser gjelder.

Registrer ditt verktøy her: https://www.panasonic-powertools.eu/en/construction/registration.htm

Panasonic har følgende standard garantibestemmelser:

Garantitid er ett år fra kjøpsdato. Garantien dekker defekter som skyldes feil i produksjonen av apparatet, eller konstruksjonsmessige feil.

Følgende dekkes ikke av garantien:

  • Alle produkter eller deler som har en begrenset levetid, eller som betraktes som forbruksmateriell. Dette kan være børster, slitte deler, gir, kabel, bryter og forsegling.
  • Defekter som er et resultat av at produktet ikke er brukt i henhold til instruksjonene, eller de tekniske standardene og/eller sikkerhetsstandardene i landet som produktet benyttes i.
  • Defekter som skyldes ulykker, brann, forsømmelse, slitasje, feilaktig bruk. Feilaktig montering, røykskader, vannskader eller at det har kommet andre fremmedlegemer inn i produktet, eller som har oppstått under transport til og fra kjøperen.
  • Defekter som skyldes bruk av deler og tilleggsutstyr som ikke er fra Panasonic, eller som skyldes justering, reparasjon, modifisering eller demontering av personell som ikke er autorisert til dette av Panasonic.
  • Tilleggsutstyr som bits, sagblad, chucknøkkel, innsatser.

Garantireparasjoner gjennomføres kun mot fremvisning av kvittering der kjøpsdato dokumenteres.

Service Manualer finner du som vedlegg under hvert enkelt produkt eller i mappen Service Manualer på denne siden

Ved behov for service eller garantireparasjon må produktet sendes/leveres til et godkjent serviceverksted. Kontakt eventuelt din forhandler for å finne fram til nærmeste garantiverksted.

Mer

SERVICE Det er ingen produkter i denne kategorien.